SERGİLER

Çellek,T. Samsun, Sinop, Gerze kişisel Resim Sergisi ( 1975...)
Çellek,T. 15 Haziran 1987 MÜ AEF Sanat Galerisi Karma Resim-Grafik Tasarım Sergisi
Çellek,T. 1989 - Sandoz Sanat Galerisi karma Resim Sergisi
Çellek,T. İstanbul Taksim Sanat Galerisi kişisel Resim Sergisi
Çellek,T. 01 – 14 / 06 / 1992 İstanbul Öğretmenleri 1. Kültür ve Sanat Şenliği Adile Sultan Öğretmen ve Kültür Merkezi Sergi Salonunda karma Resim Sergisi
Çellek,T. 19 – 12 – 1992 / 09 – 01 – 1993 Mülkiyeliler Birliği Resim Sergisi
Çellek,T. Kadıköy Karma Resim Sergisi
Çellek,T. Karma Resim Sergisi - “Kadın ve Sanat” 8-14 Mart 2002 KASDAV ( Kadıköy Belediyesi Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı) Yer: Kadıköy Belediye Caddebostan Kültür Merkezi
Çellek,T. Resim Sergisi, www.amatorceedebiyat.com- AE Resim Galerisi 18-04-2003
Çellek,T. Resim Sergisi, www.netyorum.com –Sanat 14-5-2003
Çellek,T. Resim Sergisi, gren, yaratici_zeka 1-5-2003
Çellek,T. Resim Sergisi, amatorceedebiyat.com.tr/tulay/11-06-2003
Çellek,T. “Resim Sergisi”
www.amatorceedebiyat.com/tulay/galeri_salon.asp?sanid=27&turu=resim&offset=0
7-10-2003
Çellek,T. “Resim Sergisi”
www.amatorceedebiyat.com/galeri_salon.asp?sanid=27&turu=resim 9-10-2003
Çellek,T. “Resim Sergisi-Resimler 1”
www.netyorum.com/bolum/sanat/20031016-24.htm 16-10-2003
Çellek,T. “Fotoğraf Sergisi” http://www.lacivertsanat.com/tcfoto.htm 02-02-2005
Çellek,T. “Resim Sergisi” http://www.lacivertsanat.com/celkres.htm 02-02-2005
Çellek,T. “Resim Sergisi” Mart-2005
“http://www.turkishpaintings.com/form.php?SAYFA=backgroundGoster&ADISOYADI=Tülay+ÇELLEK
Çellek,T. “Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği -Öğretim Üyelerinden Bir Sergi- 175 Sanatçı”
11-21-4-1005
Çellek,T. “Resim Sergisi-Değişim / Karışık Teknik” Barış Manço Kültür Merkezi-Kadıköy /
26-06-2005
http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=4147 15-06-2005
http://www.sts.yildiz.edu.tr/tasarim2.php?sayfa=0 17-06-2005
gren, yaratıcı_ zeka, ytuGrafikTasarim, iagsl_mezunlari, resimfestivali, soyle, BorgesDefteri, bicimleme, karikaturfakultesi, mizahsen, Sanat tarihi, ifad-mfd, BarisGirisimi, Bilim ve Gelecek, agsl, siir aksamları,Universite gazetesi,Avrupada, sanattasarim yahoo grupları
20-06-2005
http://amatorceedebiyat.com/eser.asp?id=11373 21-06-2005
Çellek,T. “Resim Sergisi “ http://www.gerze.biz/mm/ThumbnailFrame.html
2006
Çellek,T."Resim Sergisi”
http://www.tulaycellek.com/tulay/galeri_salon.asp?sanid=27&turu=resim
2006 - 2007
Çellek,T."Fotoğraf Sergisi”
http://www.tulaycellek.com/tulay/galeri_salon.asp?sanid=27&turu=fotograf
2006 - 2007
Çellek,T."Barış Çocukları - Sergisi”
http://www.karikakultur.de/aktuel/index.php
24 – 08 - 06
http://www.donquichotte.at/Bugun/index.php?site=3
http://www.tulaycellek.com/tulay/galeri_salon.asp?sanid=27&turu=cizimler
http://www.oytrabzon.com/oytrabzon/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=4471
24 – 08 - 06
Çellek,T."Uluslararası ‘Savaşa Hayır’ karma Karikatür Sergisi”
Nazım Hikmet Kültür Merkezi 2-10 Eylül 2006
Çellek,T." Resim Sergisi” http://www.galeriinter.net/sanatci.asp?adi=T%DCLAY&soyadi=%C7ELLEK
http://www.realist.in/go.php?url=http://www.tulaycellek.com/tulay/galeri_salon.asp?sanid=27&turu=fotograf&t=Tülay+ÇELLEK
Eylül – 2006
Çellek,T. “Resim Sergisi “
http://www.tulaycellek.com/tulay/galeri_salon.asp?sanid=27&turu=resim
2006
http://www.turkishpaintings.com/form.php?SAYFA=sergileGaleriGoster&ADISOYADI=T__u__lay+__C__ELLEK&UYETIPI=Member&PHPSESSID=c6fa7e003e794bcd064a79778efebd0e 2006
Çellek,T. “Fotoğraf Sergisi”
http://www.tulaycellek.com/tulay/galeri_salon.asp?sanid=27&turu=fotograf
2006
Çellek,T. “Resim Sergisi “ http://www.gerze.biz/mm/ThumbnailFrame.html
2006
Çellek,T."Barış Çocukları - Sergisi”
http://www.karikakultur.de/aktuel/index.php
24 – 08 - 06
http://www.donquichotte.at/Bugun/index.php?site=3
http://www.tulaycellek.com/tulay/galeri_salon.asp?sanid=27&turu=cizimler
24 – 08 – 06
Çellek,T."Resim sergisi”
http://www.saatchi-gallery.co.uk/yourgallery/artist_profile/Tulay+Cellek/31748.html
http://www.saatchi-gallery.co.uk/yourgallery/artist_profile//31748.html
Mart 2007
Çellek,T."Resim – Fotoğraf Sergisi” Mayıs 2007
http://www.galeriinter.net/sanatci_eserler.asp?adi=Tülay&soyadi=Çellek
http://www.galeriinter.net/sanatci_albumu.asp?adi=Tülay&soyadi=Çellek
http://www.galeriinter.net/sanatcilar_index.asp
Çellek,T."Resim sergisi”
http://www.turkishpaintings.com/paintings.php?SAYFA=sergileResimGoster&ADISOYADI=T__u__lay+__C__ELLEK&GALERIADI=Gallery+2&GALERINO=1&PHPSESSID=494fe9dbbee - 2007
Çellek,T."Sanatçı Öğretim Elemanları Sergisi Resim” 1- 10 Haziran
Tophanei Amire
Çellek,T."Resim Sergisi” 11-06-2007